Подарункові сертифікати
Oceanarium Lviv
Ua Ru En
Кошик товарів
×
До оплати: 0,00 грн.

Договір публічної оферти

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на купівлю-продаж електронних сертифікатів в Океанаріум Львів

Прочитайте текст даного договору і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цього договору,  якщо ви не згодні з викладеними в договорі умовами, ви не повинні користуватися Сайтом, відмовитися від купівлі сертифікатів  і по можливості покинути Сайт. Якщо Вам  не зрозумілий будь-який пункт цього Договору, аби уточнити інформацію що Вас цікавить  Ви можете за телефонами:  063-202-01-20, 068-202-01-20, 099-202-01-20 чи написавши електронний лист за адресою: oceanariumlviv@gmail.com

Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним особам  і є офіційною та публічною пропозицією  (відповідно до ст. 641 і ст. 633 Цивільного кодексу України) Фізична особа-підприємець Бігун Дмитро Олександрович, в особі Бігуна Дмитра Олександровича, який діє на пісдтаві Виписки з ЄДР, названий в подальшому як «Продавець» на визначених Договором умовах.

 Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови оплати сертифікатів, та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити Замовлення» на сторінці купівлі сертифікатів в Розділі «Кошик» і отримання Покупцем від Продавця підтвердження сертифікатів в електронному вигляді.

1. Визначення термінів

1.1. Терміни «нас», «наше», «ФОП», «ФОП Бігун Д.О.»  - відносяться до Фізичної особи-підприємця Бігуна Дмитра Олександровича, в особі Бігуна Дмитра Олександровича, який діє на пісдтаві Виписки з ЄДР. Який наділений  правом продавати сертифікати на відвідання Океанаріуму Львів. Який проводить обслуговування Сайту, якому належать майнові і немайнові права на Сайт, і який володіє правами і обов'язками за цим Договором. Який уповноважені приймати платежі за продажу сертифікатів.

1.2.Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу сертифікатів дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в документі який опубліковано в мережі Інтернет за адресою: https://gift.oceanarium.lviv.ua/ua/page/dogovor_publichnoj_oferty.html

1.3. «Електронний сертифікат», «сертифікати» –  сертифікат (сертифікати) на відвідання Океанаріуму Львів за адресою: м. Львів, проспект. Тараса Шевченко,  б. 8.

1.4. «Інтернет-магазин», «Сайт» -  відкритий для вільного візуального ознайомлення будь-якою особою, публічно доступний веб-сайт, що належить Фізичній особі-підприємцю Бігуну Дмитру Олександровичу, в особі Бігуна Дмитра Олександровича, розташований в мережі Інтернет за адресою https://gift.oceanarium.lviv.ua/, разом з усіма сторінками, субдоменами, а також сайтами-субдоменами Сервісів Сайту: і програмним забезпеченням , за допомогою якого забезпечується: відображення інформації про сертифікати, для укладення договорів купівлі-продажу сертифікатів на цьому Сайті, згідно з умовами Договору.

1.5.«Акцепт оферти» - відповідь користувача Сайту про прийняття цього Договору шляхом вчинення наступних дій:

  • продовження користування цим Сайтом;
  • здійснення дій Покупця, що виражають намір скористатися Інтернет – магазином для купівлі сертифікатів;
  • передача повідомлення на електронну пошту, вказану на Сайті.

В разі прийняття вище наведених умов, фізична особа (користувач Сайтом), яка проводить акцепт даної оферти, стає Покупцем.

Акцепт оферти означає повне безумовне і без будь-яких змін прийняття Покупцем умов, викладених в Договорі.  Акцепт оферти породжує правові наслідки для сторін відповідно до умов визначених у Договорі.

1.6.«Платіжна система» - платіжна організація що здійснює переказ коштів від Покупців за покупку сертифікатів, доступні для придбання на Сайті на рахунок ФОП Бігун Д.О.  Здійснювати операційні, інформаційні та інші технологічні функції з переказу коштів Покупця за придбані сертифікати на Сайті, які володіють необхідними ліцензіями та дозволами для переказу коштів.

1.7. «Ви», «користувач Сайтом»,  «Покупець» –  фізична особа яка користується Сайтом, отримує інформацію від Продавця, купує сертифікати, які представлені на сайті Інтернет-магазину.

1.8. Продавець – ФОП Бігун Дмитро Олександрович, (код ІПН 3496813513), ФОП Бігун Дмитро Олександрович, який створений і діє відповідно до чинного законодавства України, який проводить свою комерційну діяльність і знаходиться за адресою: 79005, м. Львів, проспект Тараса Шевченко, буд. 8. Океанаріум Львів.

2. Загальні умови Договору

2.1.Предмет Договору

2.1.1.Предметом цього Договору є продаж сертифікатів на відвідування Океанаріум Львів за допомогою Сайту і його технічних можливостей.

2.2.Повнота Договору

2.2.1.Цей Договір, Правила покупки сертифікатів, повідомлення ФОП Бігун Дмитро Олександрович (які пов'язані і можуть виникати на підставі умов цього Договору, бути доступними на Сайті або направлятися в електронних повідомленнях) як при купівлі сертифікатів, так і в будь-який інший час, складають цілісну угоду між вами і ФОП Бігун Дмитро Олександрович по  використанню Сайту для придбання сертифікатів.

2.3.Погодження Договору 

Якщо ви продовжуєте користуватися цим Сайтом (отримуєте доступ або повторний доступ до Сайту), і ( або) купуєте сертифікати і (або) відправляєте повідомлення на електронну пошту, вказану на Сайті, ви:

безумовно, повністю і без будь-яких змін приймаєте умови, викладені в цьому Договорі, а саме здійснюєте Акцепт оферти, розумієте наслідки використання цього Сайту і

2.3.1.підтверджуєте, що ознайомлені з умовами цього Договору та погоджуєтесь діяти строго з урахуванням цих умов при користуванні Сайтом для покупки сертифікатів і в разі порушень, зазначених умов погоджуєтеся, що ФОП Бігун Дмитро Олександрович, має право вживати всіх необхідних заходів для усунення порушень та захисту своїх порушених прав відповідно  з умовами цього Договору та положень чинного законодавства;

2.4.Зміни умов Договору 

2.4.1. ФОП Бігун Дмитро Олександрович на свій розсуд може час від часу вносити зміни в умови цього Договору.  ФОП Бігун Дмитро Олександрович буде публікувати зміни на цьому сайті, вказуючи дату останньої редакції цього Договору.  ФОП Бігун Дмитро Олександрович не має зобов'язань повідомляти вам про внесення змін до Договору, крім як шляхом оприлюднення їх на цьому Сайті.  Зміни вступають в силу з дати публікації Договору з відповідними змінами на Сайті.  Ви погоджуєтесь самостійно і регулярно перевіряти оновлення умов Договору та його останньої редакції.  Ви усвідомлюєте та погоджуєтеся, що ваше явне прийняття цього Договору та (або) використання цього Сайту після дати публікації змін означає ваше повне і безумовне згоду зі зміненими умовами Договору.  Якщо ви не приймаєте змінені умови договору, ви повинні припинити користуватися Сайтом.

2.5.Мова Договору і мову Сайту

2.5.1.Основною мовою Договору та Сайту є українська мова, яка має переважну силу над іншими редакціями, доступними на Сайті. 

Інформація на Сайті переведені також російською та англійською мовами виключно в інформаційних цілях і для вашої зручності і ви згодні з такими умовами обслуговування на цьому Сайті.

Цим ви підтверджуєте, що умови цього Договору, Правила тарифів на покупку сертифікатів і будь-які інші повідомлення та інформація на Сайті викладені ясно, всебічно, однозначно в наочній і доступній формі.

2.6.Дата укладання договору

2.6.1. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняття  Покупцем умов Договору вважається дата оплати сертифікату/сертифікатів розташованих на сайті Інтернет-магазину.

3. Правила та умови використання сайту з продажу сертифікатів в Океанаріум Львів

3.1.Правила та застереження щодо використання Сайту.

 Якщо ви продовжуєте користуватися цим Сайтом, ви погоджуєтеся з наступними обов'язковими правилами і застереженнями щодо використання Сайту:

 3.1.1.Ви є фізичною особою, яка досягла 18 (вісімнадцяти) років, володієте повною правоздатністю і дієздатністю, і має право вступати в договірні відносини з ФОП Бігун Дмитро Олександрович відповідно до умов Договору.

 3.1.2.Ви погоджуєтесь використовувати Сайт виключно для своїх особистих потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, і відповідно до умов Договору та норм чинного законодавства.

 3.1.3.Ви погоджуєтеся та визнаєте, що будь-яка інформація на Сайті, Сервіси Сайту надаються вам на умовах «як є і як доступно» і не можуть трактуватися як заохочення до дій або явна рекомендація.  Ви використовуєте цю інформацію і технічні можливості Сайту на свій ризик і без будь-яких гарантій від ФОП Бігун Дмитро Олександрович.  Ви погоджуєтеся з тим, що самостійно і усвідомлено здійснюєте вибір сертифіката і його покупку і несете відповідальність за всі свої дії і бездіяльність, засновані на інформації, розміщеної на Сайті.  Перед прийняттям будь-яких рішень ви зобов'язуєтеся самостійно вивчити всю доступну інформацію про сертифікати та покупку їх,  розташовану на сайті або отримати інформацію з інших доступних джерел.

3.2.Електронні засоби зв'язку. 

Ви погоджуєтеся на використання електронних засобів зв'язку в тому числі, але не виключно: електронна пошта і sms-повідомлення.

3.3.Зміна інформації на Сайті.

 ФОП Бігун Дмитро Олександрович має право на свій розсуд, у будь-який момент: додавати нові і (або) скорочувати наявні сертифікати, змінювати дизайн;  правила проведення програм лояльності;  додавати / скорочувати  методи оплати, доступні для оплати покупки на Сайті;  вносити зміни в вартість сертифікатів. 

Сайт може містити деякі неточності і застарілу інформацію, яка не є актуальною і надається виключно для довідки.

3.4. Шахрайські і протиправні дії.

Ви зобов'язуєтеся не використовувати будь-яке програмне забезпечення, призначене для пошкодження інфраструктури, порушення, своєчасного і правильного функціонування Сайту;  порушення обмеження будь-якого заголовка адресного рядка Сайту, спроб перехоплення будь-яких даних і персональної інформації, що обробляється Сайтом;  виконання дій, які викликають надмірне навантаження на інфраструктуру Сайту, моніторингу, автоматизованого вилучення інформації або копіювання будь-яких даних і інформації з цього сайту, твори «дзеркало», або іншим способом здійснення втручання в роботу Сайту будь-якими засобами, і з будь-якою метою. Ви визнаєте і погоджуєтеся з тим, що умови користування Сайтом забороняють навмисно  видавати себе за іншу особу. Будь-яке шахрайство (спроби шахрайства) з використанням Сайту і проведення оплати платіжними картами на Сайті розслідуються і винні особи притягаються до відповідальності відповідно до вимог Українського законодавства.

4. Загальні правила: купівля, порядок оплати сертифікатів, повернення.

4.1.Вибір і метод оплати сертифікатів.

 Всі етапи вибору сертифіката і метод оплати - це виключно самостійний і усвідомлений вибір Покупця.

4.2. Загальні правила. Купівля

4.2.1.Покупець самостійно здійснює купівлю сертифікатів в Інтернет-магазині через форму https://gift.oceanarium.lviv.ua/

4.2.2. Зміна умов покупки сертифікатів.  Всі пропозиції, ціни, види і умови покупки сертифікатів, можуть бути: змінені без повідомлення Покупцю

4.2.3. Зверніть увагу, що електронно-цифровий сертифікат, потрібно обміняти на бланки квитків безпосередньо в касі Продавця, не оплачені на сайті сертифікати, передбачають оплату в касі Продавця.

4.2.4. Продавець має право відмовити від передання сертифікатів Покупцеві у випадку, якщо кошти не надійшли на поточний рахунок Продавця.  

 4.2.5.Покупець самостійно вибирає зручний для себе метод оплати сертифікатів серед можливих для даного Сайту і який доступний на Сайті на момент оплати.  Методи і способи оплати, які не передбачені і недоступні на Сайті для здійснення і підтвердження оплати не приймаються.

4.2.Повноваження на обробку платіжної транзакції.

Вибравши і підтвердивши метод оплати сертифікатів, покупець уповноважує Платіжну систему списати з вказаною їм платіжної картки / банківського рахунку, через обраний спосіб оплати, повну вартість сертифікатів, зазначену на Сайті, включаючи комісії, відповідні націнки за переказ коштів, суму можливої ​​конвертації і  курсової різниці, які будуть застосовані до проведення оплати за сертифікати. Ви повністю усвідомлюєте та погоджуєтеся з тим, що на момент оплати вартості сертифікатів ФОП Бігун Дмитро Олександрович невідомий розмір додаткових витрат за обробку платіжних транзакцій.  ФОП Бігун Дмитро Олександрович має право запросити у вас, а ви зобов'язуєтеся надати банківську виписку для вирішення спірних фінансових питань, пов'язаних з оплатою сертифікатів, а також для вирішення інших спірних фінансових питань.

4.3.Наявність коштів для оплати.

На момент підтвердження купівлі сертифікатів за допомогою платіжної картки / банківського рахунку у Покупця має бути достатньо коштів, для повної оплати, з огляду на можливі додаткові витрати, пов'язані з обробкою платежів, конвертацією валют або курсовою різницею, баланс на платіжній картці повинен бути достатній для покриття всіх таких  додаткових витрат.  ФОП Бігун Дмитро Олександрович не несе відповідальність за скасування при придбанні сертифікатів і понесені з цим витрати Покупцем через недостатність коштів на платіжній картці / банківському рахунку Покупця.

4.4.Перевірка платіжних транзакцій. 

Власник платіжної картки зобов'язаний використовувати її відповідно до вимог законодавства та умов договору, укладеного з банком-емітентом, і не допускати використання платіжної картки особами, які не мають на це законного права або повноважень.

4.5.Валюта.

 Розрахунки між Покупцем та ФОП Бігун Дмитро Олександрович, проводяться в національній валюті України - гривні.

4.6. Додаткові витрати на обробку платіжних транзакцій.

Покупець несе повну і одноосібну відповідальність за всі комісійні витрати, суми можливих переходів і курсових різниць та інші певні витрати, які можуть бути додані до вартості сертифікатів, емітентом платіжної картки / платіжною системою, оператором послуг платіжної інфраструктури.  Покупець зобов'язується самостійно знайомитися з правилами, тарифами і комісіями банку, курсами обміну валют і конвертації, які можуть бути застосовані до проведення оплати сертифікатів на Сайті.  Ви приймаєте та погоджуєтеся з тим, що ФОП не відшкодовує Покупцям витрати у випадках додаткових переходів і курсових різниць, оскільки тільки надає Покупцеві інформацію про політику ціноутворення і не бере участі в формуванні політики взаємодії між учасниками, які обслуговують платіжні транзакції з моменту його формування і до списання коштів  з рахунку Покупця.

 Перед оплатою сертифікатів, ФОП Бігун Дмитро Олександрович  рекомендує вам звернутися до кваліфікованого фахівця банку-емітента Вашої платіжної картки для отримання інформації про всі деталі вашої платіжної транзакції.

4.7. Повернення.

4.1.7.Повернення Покупцю сплачених за сертифікати коштів завжди здійснюється відповідно до умов цього Договору, Правилами покупки-продажу і вимог чинного законодавства.

 Порядок розробки заяви на повернення і технічна процедура повернення коштів Покупцеві регламентуються згідно чинної законодавства.

 Грошові кошти повертаються на кату/рахунок покупця.

4.2.7. Повернути кошти можна в терміни відповідно до чинного законодавства.

4.3.7. ФОП Бігун Дмитро Олександрович має право вимагати у покупця, який ініціює повернення коштів, копії додаткових документів: документів, що ідентифікують особу (наприклад, паспорт, код), заяв, довідок, свідоцтва та інших документів, що підтверджують причини повернення, а також надання банківської виписки при вирішенні спірних фінансових  питань.  Подаючи запит на повернення коштів за сертифікати, Покупець зобов'язаний максимально докладно донести до ФОП Бігун Дмитро Олександрович підставу (причину) такого повернення і необхідні документи.  Покупець несе повну і одноосібну відповідальність за ненадання необхідних документів, а також за недонесення в ФОП Бігун Дмитро Олександрович підстави (причини) повернення сертифікатів.

5.Загальні положення

5.1. ФОП Бігун Дмитро Олександрович не гарантує постійну, безпомилкову, точну, своєчасно захищену, роботу Сайту.

ФОП Бігун Дмитро Олександрович не гарантує і не забезпечує і не несе відповідальності з постійного і безпомилкового з'єднання і підключення до мережі Інтернет, не гарантує і не забезпечує якість різних каналів зв'язку загального користування, телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання,  програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або зв'язку, за допомогою яких здійснюється доступ Покупця до Сайту і якщо в результаті поганої якості зв'язку стався збій при виборі  сертифікатів, або оплаті сертифікатів або надання іншої інформації.

5.2. ФОП Бігун Дмитро Олександрович не гарантує що Сайт, його компоненти, сервери або будь-які електронні повідомлення не містять вірусів, дефектів або інших руйнівних елементів і не гарантує використання програмного забезпечення (в тому числі гарантії щодо його якості, належної роботи), яке є на цьому Сайті.  Ви погоджуєтесь самостійно вживати всіх необхідних заходів при використанні цього сайту щоб убезпечити своє обладнання або програмне забезпечення від можливих елементів руйнівного характеру таких як, наприклад, віруси.

5.3.Всі суперечки за цим договором вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

 
АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

ФОП Бігун Дмитро Олександрович

79007, м. Львів, проспект Тараса Шевченко, буд. 8

п/р UA353052990000026005016710564

в  АТ КБ «Приватбанк»

МФО 305299

Код ІПН 3496813513

 

тел. 063-202-01-20, 068-202-01-20, 099-202-01-20.